Datum licitacije: 15/03/2021
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju