Datum licitacije: 31/07/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju