Datum licitacije: 16/06/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju