Datum licitacije: 10/04/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju