Datum licitacije: 08/10/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju