Datum licitacije: 12/04/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju