Datum licitacije: 17/05/2021
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju