Datum licitacije: 28/03/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta