Datum licitacije: 07/04/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju