Datum licitacije: 06/11/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja osnovnih sredstava