Datum licitacije: 28/10/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja osnovnih sredstava