Datum licitacije: 27/11/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta