Datum licitacije: 25/02/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta