Konkurs za najbolju ideju

Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine u saradnji sa JP Srbijašume – Šumsko gazdinstvo Beograd u okviru realizacije EU projekta URBforDAN „Upravljanje i korišćenje urbanih šuma kao prirodnog nasleđa u gradovima dunavskog regiona“ objavljuje poziva građanima ,,Konkurs za najbolju ideju“, tj, poziv svim zainteresovanim stranama i građanima da učestvuju u planiranju prostora izabranog područja-Avale.

Poziv projektne ideje

Aplikacija projektne ideje