Конкурс за најбољу идеју

Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са ЈП Србијашуме – Шумско газдинство Београд у оквиру реализације ЕУ пројекта URBforDAN „Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима дунавског региона“ објављује позива грађанима ,,Конкурс за најбољу идеју“, тј, позив свим заинтересованим странама и грађанима да учествују у планирању простора изабраног подручја-Авале.

Позив пројектне идеје

Апликација пројектне идеје