JP „Srbijašume“ obeležile Svetski dan zaštite životne sredine

Akcijom čišćenja desne obale reke Drine, Javno preduzeće „Srbijašume“ obeležilo je 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine. U akciji su učestvovali i aktivisti udruženja „Naša Drina“, članovi brojnih lokalnih udruženja, meštani Malog Zvornika i okolnih mesta, a logističku podršku pružila je Opština Mali Zvornik i JKP „Drina“ Mali Zvornik. Očišćeno je priobalje na delu reke Drine u mesnoj zajednici Centar i na delu Zvorničkog jezera, od plaže u Sakaru do Velike Reke.
– Čitava naša prošlost i sadašnjost vezana je za Drinu, i zato smo u obavezi da čuvamo i reku i jezero i njihovo priobalje i da, pored ostalog, to bude primer za mlade generacije. Važno je da o Drini brinemo, ne od danas do sutra, već neprestano, jer njene blagodeti su pred nama svakog časa, pa je red da se prema njima odnosimo s poštovanjem, odgovorno i savesno. Raduje me što je veliki broj ljubitelja prirode, prijatelja, čuvara i boraca za lepotu prirode ovog kraja učestvovao u našoj akciji. Cilj ove akcije je bio upravo to da ukažemo na činjenicu da prirodu možemo samo zajedničkim snagama da sačuvamo – izjavio je v.d. direktor JP “Srbijašume“ Igor Braunović.
Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je „Obnova ekosistema“, a podrazumeva obnovu šumskih, poljoprivrednih, rečnih, morskih i drugih životnih zajednica.
Javno preduzeće „Srbijašume“ učestvuje u svakodnevnoj nezi šumskog ekosistema naše zemlje kroz redovne procese unapređenja stanja postojećih šuma i podizanja novih šuma. Optimalna šumovitost kojoj ovo preduzeće konstantno teži, pozitivno utiče na klimatske promene, kvalitet voda i vazduha, floru i faunu.

Pogledajte!