JP „Srbijašume“ na međunarodnoj izložbi trofeja divljači u Budimpešti

JP „Srbijašume“ je zajedno sa drugim korisnicima lovišta i organizacijama iz oblasti lovstva, u okviru jedinstvenog štanda Republike Srbije, učestvovalo na svetskoj izložbi trofeja pod nazivom „Jedno sa prirodom“ koja je održana u Budimpešti u periodu od 25.9. do 14.10.2021. godine u cilju što bolje prezentacije lovstva kao važne privredne delatnosti Srbije.

Republika Srbija je imala zapaženo učešće na izložbi, jer je prema rečima domaćina, izložbeni prostor Srbije bio jedan od najposećenijih. Štand su, između ostalih, posetili Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, državni sekretar u Vladi Republike Mađarske Zoltan Kovač, pomoćnica ministra poljoprivrede za međunarodnu saradnju Vedrana Ilić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Bogdan Igić, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj Ivan Todorov i direktor Uprave za šume Saša Stamatović.