ЈП „Србијашуме“ на међународној изложби трофеја дивљачи у Будимпешти

ЈП „Србијашуме“ је заједно са другим корисницима ловишта и организацијама из области ловства, у оквиру јединственог штанда Републике Србије, учествовало на светској изложби трофеја под називом „Једно са природом“ која је одржана у Будимпешти у периоду од 25.9. до 14.10.2021. године у циљу што боље презентације ловства као важне привредне делатности Србије.

Република Србија је имала запажено учешће на изложби, јер је према речима домаћина, изложбени простор Србије био један од најпосећенијих. Штанд су, између осталих, посетили Министар унутрашњих послова Александар Вулин, државни секретар у Влади Републике Мађарске Золтан Ковач, помоћница министра пољопривреде за међународну сарадњу Ведрана Илић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Богдан Игић, амбасадор Републике Србије у Мађарској Иван Тодоров и директор Управе за шуме Саша Стаматовић.