План јавних набавки

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2021. годину

План набавки на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2021. годину

Измењени план јавних набавки за 2020. годину

Измењени план јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2015. годину