План јавних набавки

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

Измењен План јавних набавки за 2023. годину

Одлука и измени Плана јавних набавки

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

Одлука о измени Плана јавних набавки за 2022. годину

Измењен План јавних набавки за 2022. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2021. годину

План набавки на које се закон не примењује

Измењен план јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Измењен план јавних набавки за 2020. годину

Измењен план јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2015. годину