ЈН бр. 205/2020 – набавка пластичних плочица за обележавање дрвних сортимената, чекића за плочице за обележавање и магацина за пластичне плочице за ЈП „Србијашуме“ Београд

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка