ЈН бр. 113/2020 – набавка услуга сервисирања и одржавања трактора, грађевинских машина, путничких, теретних, теренских возила и прикључних средстава и уређаја за ШГ „Пирот“ Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештења о обустави поступка

Обавештења о закљученим уговорима

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору