Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Шумарство“ Рашка

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Мојстирске шуме“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Драшке планине“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Турјак-Вршине“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Винорог“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Близанац-Дебелица“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ђерекарски Омар“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бисер Вода-Врањи крш-Лиса-Борје“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кремићке шуме“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Диван-Локва-Бреза-Зимовник“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јарут“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дебељак-Меденовац“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Хум“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Нинаја-Козник“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх-Камине“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Нинаја“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Жара-Орљанске шуме“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рибарићко-Јабланичке шуме“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Буковик-Тлачина-Крстац“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Влашица-Трештенац“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Врањача-Дјелови“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх-Дежевски“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јадовник“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јошаница“ (2016-2025)