Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Шумарство” Рашка

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Мојстирске шуме” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Драшке планине” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Турјак-Вршине” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Винорог” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Близанац-Дебелица” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Ђерекарски Омар” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Бисер Вода-Врањи крш-Лиса-Борје” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Кремићке шуме” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Диван-Локва-Бреза-Зимовник” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јарут” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дебељак-Меденовац” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Хум” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Нинаја-Козник” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црни врх-Камине” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Нинаја” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Жара-Орљанске шуме” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Рибарићко-Јабланичке шуме” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Буковик-Тлачина-Крстац” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Влашица-Трештенац” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Врањача-Дјелови” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црни врх-Дежевски” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јадовник” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јошаница” (2016-2025)