Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Пријепоље“ Пријепоље

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Поблаћница I“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх-Гола брда“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Вучја-Козомор-Вран“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Босање“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јадовник-Дервента“ (2018-2027)

Извод за ОГШ за ГЈ „Јаворје“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Чемерно-Бадњеви“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ожаљ-Рештево“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Лиса стена-Гусиње“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шербетовац“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Чагљевина“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кијевача“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Пландиште“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Власан-Бјелобабе“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх-Камена гора“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рађеновац-Стругови“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јасеново-Божетићи“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Поблаћница II“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Прибој-Прибојска бања“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Гусиње-Суви до“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Савин лакат“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Лиса-Јасен“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Челињак-Тмор-Соколина“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Златар I“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Златар II“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Гола брда-Понор“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бић“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дубочица“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх-Љесковац (2021-2030)