Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Пријепоље” Пријепоље

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Поблаћница I” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црни врх-Гола брда” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Вучја-Козомор-Вран” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Босање” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јадовник-Дервента” (2018-2027)

Извод за ОГШ за ГЈ “Јаворје” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Чемерно-Бадњеви” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Ожаљ-Рештево” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Лиса стена-Гусиње” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Шербетовац” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Чагљевина” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Кијевача” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Пландиште” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Власан-Бјелобабе” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црни врх-Камена гора” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Рађеновац-Стругови” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јасеново-Божетићи” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Поблаћница II” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Прибој-Прибојска бања” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Гусиње-Суви до” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Савин лакат” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Лиса-Јасен” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Челињак-Тмор-Соколина” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Златар I” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Гола брда-Понор” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Бић” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дубочица” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црни врх-Љесковац (2021-2030)