Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Пирот“ Пирот

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Стара планина II-Арбиње“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Видлич“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Тумба-Ракитска гора“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Стара планина I-Прелесје“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Белава“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рњос“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Тегошница“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сува планина“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Стара планина II-Топли до“ (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ „Завој“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Нишава“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Влашка планина“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Стара планина I-Широке луке“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Гребен“ (2016-2025)