Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Пирот” Пирот

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Стара планина II-Арбиње” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Видлич” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Тумба-Ракитска гора” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Стара планина I-Прелесје” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Белава” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Рњос” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Тегошница” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Сува планина” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Стара планина II-Топли до” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Завој” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Нишава” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Влашка планина” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Стара планина I-Широке луке” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Гребен” (2016-2025)