Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Борања“ Лозница

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Подгорина-Вис“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Источна Борања“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рајац-Пештан“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Иверак“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Западна Борања“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јаутина“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Гучево“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мачков камен“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Немић-Баурић“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Цер-Видојевица“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Маљен I“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Маљен II“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дринско-Савске аде“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Медведник-Јабланик-Повлен“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јеље-Маглеш“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мишковац-Јежур“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Троноша“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Тoмањска планина“ (2017-2026)

IИзвод из ОГШ за ГЈ „Торничка Бобија“ (2022-2031)