Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Борања” Лозница

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Подгорина-Вис” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Источна Борања” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Рајац-Пештан” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Иверак” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Западна Борања” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јаутина” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Гучево” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Мачков камен” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Торничка Бобија” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Немић-Баурић” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Цер-Видојевица” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Маљен I” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Маљен II” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дринско-Савске аде” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Медведник-Јабланик-Повлен” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јеље-Маглеш” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Мишковац-Јежур” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Троноша” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Тoмањска планина” (2017-2026)