Фотографисање на Старој планини бесплатно када није у рекламне сврхе

Бројни штампани и електронски медији довели су своје читаоце, гледаоце и слушаоце у заблуду погрешно их информишући о Одлуци о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Стара планина“. Ове нетачне информације у медијима уследиле су због погрешне интерпретације ставки ове Одлуке, а главни неспоразум је настао због фотографисања у Парку природе „Стара планина“.

Апсолутно су нетачни наводи медија да смо почели да наплаћујемо фотографисање посетилаца Парка природе „Стара планина“. То је само по себи апсурдно и нелогично у данашње време кад свако од нас има барем један мобилни телефон са камером. Сваки посетилац Парка природе „Стара планина“ може да забележи колико год фотографија или селфија хоће и да их дели са својим пријатељима и објављује на друштвеним мрежама и за то није дужан никоме ништа да плати. Напротив, нама је драго да људи посећују овај Парк природе и да промовишу његове лепоте.

Закон предвиђа да накнаду за фотографисање и снимање плаћају искључиво лица регистрована за обављање делатности, односно лица која ће на основу тог снимка остварити неку зараду. Дакле уколико желите на локацији Парка природе „Стара планина“ да снимате филм, серију, рекламу или фотографије које ћете затим користити у рекламне сврхе, закон каже да сте у том случају дужни да платите надокнаду за коришћење те локације. Законодавац је донео одлуку о томе, а од управљача се очекује да ту одлуку спроведе у дело. Ми као управљачи Парком природе „Стара планина“ дужни смо да спроведемо у дело овај закон и да га се придржавамо, а сав новац од накнада за коришћење Парка природе „Стара планина“ користиће се за заштиту, одржавање, развој, презентацију и унапређење овог подручја.