E-fakture – uputstvo

Uputstvo e-faktura!

U skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, koji je stupio na snagu 1. maja 2022. godine, JP „Srbijašume“ Beograd, fakture dobavljača može da primi isključivo ukoliko su poslate elektronskim putem preko portala SEF-a. U cilju efikasnog slanja faktura prema našim poslovnicama, kreirali smo uputstvo za naše dobavljače.