Е-фактуре – упутство

Упутство е-фактура!

У складу са Законом о електронском фактурисању, који је ступио на снагу 1. маја 2022. године, ЈП „Србијашуме“ Београд, фактуре добављача може да прими искључиво уколико су послате електронским путем преко портала СЕФ-а. У циљу ефикасног слања фактура према нашим пословницама, креирали смо упутство за наше добављаче.