Апел: Опасност од шумских пожара

ЈП „Србијашуме“ апелује на грађане да приликом боравка у природи буду савесни и опрезни јер постоји повећан ризик од појаве шумских пожара. С обзиром на изразито дуг сушни период, као и веома високе температуре ваздуха за ово доба године, ризик од појаве шумских пожара је висок и екстреман у целој земљи према прогнози индекса опасности од појаве шумских пожара РХМЗ Србије (http://www.meteoalarm.rs/latin/fwi_p.php).

Према подацима сателитског праћења NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) на територији  Србије је само током једног дана (24.10.2019. године) забележено 394 пожара на отвореном. Тренутно стање и број пожара у нашој земљи можете видети на следећем линку:

(https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:6;c:21.6,42.6;d:2019-10-23..2019-10-24;l:topo,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t).

Молимо грађане да савесно и одговорно поступају:

– да не ложе ватру близу шуме и у шуми,

– да не пале коров, биљни и други материјал на пољопривредним парцелама, воћњацима и површинама близу шуме,

– да не бацају опушке и лако запаљиве материјале на местима где се може изазвати пожар,

– не остављају за собом неугашену ватру након излета у природи.

Такође, подсећамо грађане да је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору, спаљивање биљних остатака, као и ложење отворене ватре у шуми и на удаљености 200 м од руба шуме (изузев на одређеним и за то видно обележеним местима), забрањено и кажњиво.

У случају појаве пожара, грађани се моле да обавесте најближу шумску управу или дирекцију ЈП „Србијашуме“ на телефон: 011 711 50 27, као и ватрогасну службу на телефон: 193.