Пројекат „Шума у школи“ – ОШ „Скадарлија“

Представници ЈП „Србијашуме“ заједно са ученицима ОШ “ Скадарлија“ реализовали су радионицу и предавање на тему биљни и животињски свет у листопадним и четинарским шумама, шумска станишта и утицај човека на исте…