V.d. direktora Braunoviću uručena zahvalnica

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu nedavno je obeležio 102 godine obrazovnog, naučnog i stručnog  rada. Tim povodom je dekan Šumarskog fakulteta dr Branko Stajić uručio zahvalnicu v.d. direktora JP „Srbijašume“ Igoru Braunoviću za unapređenje međusobne saradnje i finansijsku i organizacionu pomoć u izvođenju nastave i naučno-istraživačkog rada.

Na sastanku koji je organizovan između predstavnika fakulteta i JP „Srbijašume“  razgovaralo se o nastavku saradnje,  podršci naučno-istraživačkog rada i tradicionalnom zapošljavanju najboljih studenata Šumarskog fakulteta.