Seminar o gajenju šuma – Zlatar, maj 2019. godine

Javno preduzeće „Srbijašume“ u saradnji sa Šumarskim Fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovalo je na Zlataru seminar o gajenja šuma koji je trajao od 21. do 22. maja 2019. godine. Seminar je imao pet tematskih celina:

– gajenje šuma,

– doznaka stabala,

– obilazak SRP „Uvac“,

– obuka uslužnika za izvođenje radova na gajenju šuma,

– nove informacije i znanja o tehničko–tehnološkim karakteristikama i mogućnostima korišćenja mehanizovanih uređaja u podizanju šuma.

Na seminaru je izvršena i demonstracija mašinske pripreme terena i zemljišta za pošumljavanje u planinskim uslovima, uz demonstarciju mogućnosti mašinskog iveranja panjeva, mlevenja kamena itd., u šumama u kojima se vrši sanacija slučajnog prinosa.

Ovaj deo seminara realizovan je zahvaljujući kolegama iz Italije, koji su omogućili transport mašinskog stroja i njegov rad na terenu sa profesionalnim rukovaocem, i aktivno su učestvovali u izlaganjima, diskusiji i odgovaranju na postavljena pitanja od strane učesnika seminara.

Na seminaru je prisustvovalo 74 učesnika, a predavači su bili: dr Predrag Aleksić, dr Bratislav Kisin, dr Vladimir Vasić, Čedomir Marković, Dragan Borozan, Boban Tasić, Aleksandra Petrović, Sonja Zorić, Milka Karaklić i dr Zvonimir Baković iz JP „Srbijašume“. Od izvođača, izlaganje su imali Andreas Lambaher, Rajko Nikolić i Slavko Gavrilović.