РП „Сићевачка клисура“

Сићевачка клисура стављена је под заштиту као природно добро од великог значаја и сврстано је у II категорију заштите као Парк природе „Сићевачка клисура“.

Границе Парка природе „Сићевачка клисура” уједно представљају и границе рибарског подручја „Сићевачка клисура”, односно обухватају део средњег тока реке Нишаве у дужини од око 15 km који се одликује релативно брзим током воде, каменитим и стеновитим дном, ширином корита до 18 m.

У реци Нишави у оквиру Парка природе „Сићевачка клисура” регистровано је присуство 6 врста риба при чему су доминантне: поточна мрена, клен и двопруга уклија. Током децембра 2012. године по први пут је забележено присуство македонске пастрмке.

Воде рибарског подручја „Сићевачка клисура“ користе се за рекреативни риболов.

– рекреативни риболов је дозвољен само у границама обележене деонице на реци Нишави која почиње од моста у Просеку па до акумулације за хидроцентралу „Островица“, тј. до моста у Островици. Риболов је дозвољен дуж обе обале;

– рекреативни риболов (годишњи период риболова) је ограничен на период од 15. марта до 30. септембра;

– ограничава се и трајање дневног риболова на предвиђеној деоници и то од 8 до 19 часова сваког дана;

– у оквиру режима заштите II степена на потезу Градиштанског кањона, риболов је забрањен;

– на речној акумулацији изнад бране у Сићевачкој клисури пецање из чамца није дозвољено;

– риболов македонске пастрмке дозвољен је искључиво на вештачки мамац (мушица, варалица);

– максимални дневни број риболоваца на риболовној води је ограничен и износи укупно 20 риболоваца дневно;

– у посебном станишту риба забрањен је сваки облик риболова. Посебно станиште је завршни део акумулираног дела реке Нишаве (брана „Сићево”), односно део тока реке на прелазу из мирног у бржи ток узводно у дужини од 2 km до места званог Бањица (координате граница посебног станишта су N: 43.19.173; Е: 22.10.356 до N: 43.18.080; Е: 22.11.480);

Дневни улов рекреативног риболовца на рибарском подручју „Сићевачка клисура“

Риболовна врста
Дневни улов
Установљава се ограничење масе дневног улова рекреативних риболоваца за улов клена, речне мрене и скобаља на максимално 3 kg
минимална дужина максималан број комада
клен, скобаљ 30 cm 2
речна мрена 35 cm 2
македонска пастрмка 25 cm 2
сом, штука, шаран, деверика само по принципу „улови па пусти“