RP „Radan“

Ribarsko područje „Radan“ čine ribolovne vode: Grabovačka reka, Kamenička reka, Banjska reka, Prolomska reka i Obraška reka. Osim navedenih vodotokova ili njihovih delova u okviru ribarskog područja je i veštačko akumulacino jezero „Brestovac“, kao i ostale vode manjeg kapaciteta u okviru granica Parka prirode „Radan“.

Granice ribarskog područja se podudaraju sa granicama Parka prirode „Radan“.

Vode ribarskog područja koriste se za rekreativni ribolov.

Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Šuma“ Leskovac
Milan Milić064/815-5822
Ribočuvar u ŠG „Šuma“ Leskovac
Boža Stojković064/815-5863
Ribočuvar u ŠG „Kuršumlija“ Kuršumlija
Milan Aleksić064/815-5658

Dozvoljeni dnevni ulov i režim ribolova rekreativnih ribolovaca na ribarskom području „Radan“.

Kada jedan ulovljeni primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen maksimalan dnevni ulov u masi.

Ribolovne vrste
Dnevni ulov i režim ribolova
Sve alohtone vrste ribaNeograničeno
Autohtone vrste ribe
štukarežim: „ulovi pa pusti“ na Brestovačkom jezeru od 2019. do 2022. godine
šaran, som, smuđmaksimalno 3 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
deverika, skobalj, potočna mrena, klenmaksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
klen, potočna mrena, krkuša, pliska na rekama: Prolomska, Kosanica, Dobrodolska i drugim manjim rekama i potocimarežim: „ulovi pa pusti“