РП „Јелашничка клисура“

Део подручја Јелашничке клисуре стављен је под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстано је у I категорију заштите као Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“.

Јелашничка клисура је део речне долине Јелашничке реке настала интензивним вертикалним усецањем њеног воденог тока у кречњачку стенску масу, западних обронака Суве планине. Специјални резерват „Јелашничка клисура“ налази се у Нишавском управном округу, на подручју општине Ниш, између насеља Јелашница (северно) и насеља Чукљеник (јужно) тј. катастарска општина Чукљеник и Јелашница.

Границе рибарског подручја „Јелашничка клисура“ се поклапају са границама специјалног резервата природе „Јелашничка клисура“ и чини га само ток Јелашничке реке.

Јелашничка река је мали водоток, са веома мало воде током лета и јесени, бујичног карактера. На подручју клисуре нема јачих извора нити сталних притока. Две леве притоке су такође слабе периодичне и бујичне.

На Јелашничкој реци због малог водног капацитета и I степена заштите ширег подручја, забрањен је сваки облик риболова.