Репроцентар

ЈП „Србијашуме“ у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Крагујевцу 2011. године покренуло је изградњу специјализованог објекта – Репроцентар за производњу и узгој млађи аутохтоних врста риба, на водотоку реке Толишнице, у истоименоим месту – Толишница, Град Краљево. Радови на на изградњи објекта завршени су 2018. године, када је објекат пуштен у пробни рад.

Објекат је изграђен на изворишту званом „Бело врело“ у Толишници, које својим квалитетом и квантитетом задовољава стандарде за производњу рибље млађи аутохтоних врста риба попут поточне пастрмке, липљена, поточне мрене, младице и сл., које представљају велико природно богатство Републике Србије.

Технологија и објекти узгоја рибље млађи пројектовани су у складу са принципима екстезивне органско – еколошке производње, са што природнијим узгојем рибље млађи уз примену природне хране. Технолошки поступак производње омогућава да се након 3 (три) месеца рибља млађ пушта у тзв. „узгојне потоке“ у којима одраста као у природној средини у циљу њеног кондиционирања – подивљавања. Након 6 – 12 месеци узгоја иста се пушта у водене екосистеме или повезане екосистеме истог слива при чему је задржана њена генетичка структура.

Репроцентар је изграђен по свим техничко – технолошким стандардима и поред основне намене производње млађи служи као наставна база свих институција, факултета, института, школа, које се бави проблематиком одрживог коришћења рибљег фонда, са циљем стручног и научног образовања. Капацитет објекта пројектован је да осим потреба Предузећа задовољи и потребе других корисника, као и да у будућности понуди вишак произведене млађи салмонидних врста и на тржишту ван Србије.

Пројекат изградње репроцентра суфинансиран је средствима Републике Србије, а највећи део средстава ЈП „Србијашуме“ је обезбедило из сопствених прихода.