Reprocentar

JP „Srbijašume“ u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu 2011. godine pokrenulo je izgradnju specijalizovanog objekta – Reprocentar za proizvodnju i uzgoj mlađi autohtonih vrsta riba, na vodotoku reke Tolišnice, u istoimenoim mestu – Tolišnica, Grad Kraljevo. Radovi na na izgradnji objekta završeni su 2018. godine, kada je objekat pušten u probni rad.

Objekat je izgrađen na izvorištu zvanom „Belo vrelo“ u Tolišnici, koje svojim kvalitetom i kvantitetom zadovoljava standarde za proizvodnju riblje mlađi autohtonih vrsta riba poput potočne pastrmke, lipljena, potočne mrene, mladice i sl., koje predstavljaju veliko prirodno bogatstvo Republike Srbije.

Tehnologija i objekti uzgoja riblje mlađi projektovani su u skladu sa principima ekstezivne organsko – ekološke proizvodnje, sa što prirodnijim uzgojem riblje mlađi uz primenu prirodne hrane. Tehnološki postupak proizvodnje omogućava da se nakon 3 (tri) meseca riblja mlađ pušta u tzv. „uzgojne potoke“ u kojima odrasta kao u prirodnoj sredini u cilju njenog kondicioniranja – podivljavanja. Nakon 6 – 12 meseci uzgoja ista se pušta u vodene ekosisteme ili povezane ekosisteme istog sliva pri čemu je zadržana njena genetička struktura.

Reprocentar je izgrađen po svim tehničko – tehnološkim standardima i pored osnovne namene proizvodnje mlađi služi kao nastavna baza svih institucija, fakulteta, instituta, škola, koje se bavi problematikom održivog korišćenja ribljeg fonda, sa ciljem stručnog i naučnog obrazovanja. Kapacitet objekta projektovan je da osim potreba Preduzeća zadovolji i potrebe drugih korisnika, kao i da u budućnosti ponudi višak proizvedene mlađi salmonidnih vrsta i na tržištu van Srbije.

Projekat izgradnje reprocentra sufinansiran je sredstvima Republike Srbije, a najveći deo sredstava JP „Srbijašume“ je obezbedilo iz sopstvenih prihoda.