Rukovodstvo

Vršilac dužnosti direktora

Igor Braunović, master menadžer
Telefon: 011 711 50 26
kabinet@srbijasume.rs
Rođen je 1975. godine u Zrenjaninu. Zvanje master menadžera stekao je 2012. godine na Fakultetu za industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu. Zaposlio se 1993. godine kao komercijalista u firmi „Dom“ iz Zrenjanina, u kojoj je radio do 1998. godine. Od 2000. do 2003. bio je direktor Omladinske zadruge „Obnova“, a od 2005. do 2007. komercijalni direktor u „Akrobat“ D.O.O. Od februara do novembra 2008. godine bio je direktor marketinga u „Rezime group“ D.O.O. Od novembra 2008. godine radi u JP „Srbijašume“ kao savetnik generalnog direktora. U martu 2009. godine postaje zamenik generalnog direktora, a od marta 2010. godine je zakonski zastupnik preduzeća sa svim pravima, obavezama i odgovornostima generalnog direktora. Rešenjem Vlade Republike Srbije imenovan je za v.d. direktora ovog preduzeća 5.12.2017. godine. Bio je član Upravnog odbora AMSS-a, Upravnog odbora Košarkaškog kluba „Crvena zvezda“, Republičkog štaba za vanredne situacije, Saveta za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u RS i član organizacionog odbora ECO Fair-a. Od 2010. godine je predsednik muškog odbojkaškog kluba „Klek“ – Srbijašume, koji se takmiči u Super ligi Srbije, a 2011. godine postaje član Upravnog odbora Privredne komore Srbije. Autor je stručnih radova iz oblasti korporativnog upravljanja, koji su objavljeni u stručnim časopisima i prezentovani na međunarodnim naučnim skupovima 2013. godine. Govori engleski jezik.

 

Izvršni direktor Sektora za lovstvo, ribarstvo i turizam

Dr Milutin Đorđević, sci. med.
Telefon: 011 711 50 37
djordjevic@srbijasume.rs
Rođen je 1968. godine. Diplomirao je 1994. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra veterinarskih nauka je stekao 2000. godine, a 2005. je postao doktor veterinarskih nauka. Od 1993. do 1996. godine je radio kao sekretar Saveza studenata Beograda, a na mestu predsednika Saveza studenata Beograda je bio od 1996. do 1998. godine. U periodu od 1998. do 2000. godine je obavljao funkciju pomoćnika ministra u Ministarstvu za nauku i tehnologiju. Na Fakultetu veterinarske medicine je od 1998. do 2002. godine radio kao asistent pripravnik, a od 2002. do 2006. kao asistent. Od 2006. do 2011. godine radi kao docent, da bi 2011. postao vanredni profesor. Na funkciji izvršnog direktora Sektora za lovstvo, ribarstvo i ostale resurse JP „Srbijašume“ je od 2009. do 2015. godine, a od 2015. godine je član Izvršnog odbora i izvršni direktor Sektora za lovstvo, ribarstvo i turizam u JP „Srbijašume“. Predsednik je Lovačke komore Srbije, a član Veterinarske komore Srbije, Srpskog veterinarskog društva i Saveta za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove

Jovan Čorbić, dipl. inž. šum.
Telefon: 011 711 50 34
jovan.corbic@srbijasume.rs

Rođen 1975. godine u Priboju na Limu.

Diplomirao 2001. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer šumarstvo.

2001-2010. godine, revirni inženjer u ŠU „Raška“.

2010-2012. godine, šef ŠU „Raška“.

2012-2014. godine, predsednik opštine Raška.

2014-2015. godine, pomoćnik izvršnog direktora Sektora za komercijalne poslove i marketing.

2015-2016. godine, direktor ŠG „Šumarstvo“ Raška.

2016-2018. godine, pomoćnik izvršnog direktora Sektora za komercijalne poslove i marketing.

Od aprila 2018. godine izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove i marketing.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma i ostale resurse

Ješa Erčić, dipl. inž. šum.
Telefon: 011 711 50 38
jesa.ercic@srbijasume.rs
Ješa Erčić, izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma i ostale resurse, rođen je 26. septembra 1970. godine u Valjevu, Srbija. Završio je osnovnu i srednju školu u Valjevu, diplomirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine, a master rad odbranio na FON-u 2012. godine.

Ješa Erčić je bio revirni inženjer, referent korišćenja šuma, savetnik generalnog direktora i generalni direktor JP „Srbijašume“ u periodu 1998-2008.

2007-2008. god. obavljao je dužnost savetnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra za infrastrukturu u Vladi Republike Srbije.

2008-2013. god. obavljao je dužnost pomoćnika generalnog direktora u JP „Železnice Srbije“.

2014-2016. god. je bio direktor Sektora usluga i preduzetništva, a zatim direktor Sektora industrije i poljoprivrede u Privrednoj komori Srbije.

2016-2018. god. obavljao je dužnost sekretara Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira PKS.

2008-2014. god. je bio član Upravnog odbora PKS.

Nosilac je ordena Svetog Save II reda.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine

Dr Predrag Aleksić, dipl. inž. šum.
Telefon: 011 711 34 10
predrag.aleksic@srbijasume.rs
Predrag Aleksić je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu, Odsek šumarstvo 1978. godine. Magistrirao je 1985. i doktorirao je na Šumarskom fakultetu 1995. godine, kada je stekao zvanje doktora biotehničkih nauka – oblast šumarskih nauka. Godine 2004. stekao je zvanje naučnog savetnika u oblasti biotehničkih nauka – oblast šumarskih nauka. Karijeru je počeo 1979. godine u Šumskom gazdinstvu Niš, na poslovima planiranja gazdovanja šumama. Od 1980. do 1992. godine radio je u Šumskoj upravi Aleksinac na poslovima korišćenja, gajenja i zaštite šuma. U 1993. godini radio je u direkciji Šumskog gazdinstva Niš na poslovima rukovodioca službe za šumarstvo. Od 1994. do 2000. godine radio je kao Rukovodilac Odeljenja za gajenje šuma u Javnom preduzeću za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd. Od 2000. do 2008. godine bio je izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u JP „Srbijašume“. Od 2008. do juna 2011. godine bio je zamenik izvršnog direktora Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine, a od juna 2011. do decembra 2014. godine bio je izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u JP „Srbijašume“. Vlada Republike Srbije imenovala ga je za vršioca dužnosti direktora JP „Srbijašume“ (26.12.2014. godine). Bio je: predsednik Regionalne skupštine SIZ-a za šumarstvo Niš (1979-1983), član Naučnog veća Instituta za šumarstvo (2001-2003), član Odbora za ekologiju Privredne komore Srbije (2002-2005) i član Upravnog odbora JP „Srbijašume“ (2005-2009). Član je Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Saveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rezervni je oficir (1980-danas) i Sudski veštak (2011-danas). Učesnik je i organizator mnogih stručnih i naučnih skupova. Objavio je preko 100 stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Govori ruski i koristi se engleskim jezikom.

 

Izvršni direktor Sektora za razvoj i strateško planiranje

Žaklina Lučić, dipl. ekon.
Telefon: 011 711 50 37
zaklina.lucic@srbijasume.rs
Rođena je 1986. godine u Čačku, Srbija. Zvanje diplomirani ekonomista stekla je 2010. godine na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu, smer Izvršno upravljanje. Od 2008. do 2013. godine vlasnik preduzetničke radnje čija je delatnost brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom. Od oktobra 2013. godine radi u JP „Srbijašume“ kao samostalni referent za plan i analizu. U januaru 2018. godine postaje pomoćnik izvršnog direktora Sektora za razvoj i strateško planiranje, a od aprila 2018. godine obavlja poslove izvršnog direktora Sektora za razvoj i strateško planiranje. Govori engleski jezik.

 

Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo

Dejan Mirković, master ekon.
Telefon: 011 711 50 36
dmirkovic@srbijasume.rs
Rođen je 1970. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Na istom fakultetu završava master studije i stiče zvanje master ekonomista. Poseduje Sertifikat o profesionalnom zvanju Ovlašćeni računovođa. Član je Saveza računovođa i revizora Srbije i Saveza ekonomista Srbije. U periodu od 2014. do 2015. godine član je Odbora za praćenje poslovanja Dunav banke Beograd. Autor je stručnih radova iz oblasti korporativnog upravljanja. Poslovnu karijeru započeo je 1992. godine kao osnivač privatnog preduzeća „Montenegro“ u Istoku, gde obavlja dužnost direktora za finansijsko-komercijalne poslove do 2000. godine. Do 2009. godine je privatni preduzetnik (Prezent – Beograd). Od 2009. godine radi u JP „Srbijašume“, prvo kao zamenik izvršnog direktora Sektora za finansije i računovodstvo, a od oktobra 2009. godine i kao izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo. Na toj funkciji je do maja 2015. godine, kada je postavljen za savetnika direktora preduzeća za finansijska pitanja. Poslove savetnika obavlja do avgusta 2017. godine, kada postaje koordinator za ekonomske poslove. Decembra 2017. godine imenovan je za izvršnog direktora Sektora za finansije i računovodstvo.

 

Izvršni direktor Pravnog sektora

Đurica Mihaljčić, dipl. pravnik
Telefon: 011 711 22 78
djmihaljcic@srbijasume.rs
Rođen je 1977. godine u San Hoseu, SAD. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. 2003. godine se zaposlio u Kompaniji „Progres“ A.D. i do 2004. godine radio u Direkciji za pravne, kadrovske i opšte poslove kao viši samostalni pravni referent. Od 2004. do 2006. godine radi u istoj kompaniji kao stručni saradnik za normativne poslove u Sektoru pravnih poslova u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove, a od aprila 2006. do februara 2007. godine bio je direktor Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove. Od februara 2007. do februara 2009. godine bio je direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove u Kompaniji „Progres“ A.D., a Odlukom Upravnog odbora ove kompanije od 26.4.2007. godine, imenovan je i za člana Izvršnog odbora Kompanije „Progres“ A.D. Od marta 2009. godine bio je izvršni direktor Pravnog sektora u JP „Srbijašume“. Od januara do oktobra 2015. godine radi kao zamenik izvršnog direktora Pravnog sektora u istom preduzeću, a od oktobra 2015. do decembra 2017. kao pomoćnik izvršnog direktora Pravnog sektora. Od 12. decembra 2017. godine ponovo je na mestu izvršnog direktora Pravnog sektora JP „Srbijašume“. Tečno govori engleski jezik i aktivno učestvuje na relevantnim domaćim i stranim stručnim skupovima iz oblasti struke i delatnosti preduzeća. Oženjen je, otac jednog deteta.