Misija i vizija

Misija Preduzeća

Javno preduzeće „Srbijašume“ u organizacionom i poslovnom pogledu ostvaruje dvostruku funkciju:

 • javnu misiju koja se ogleda u obavezi gajenja, zaštite i unapređenja stanja državnih šuma, kao i svih opštekorisnih funkcija šuma održivim gazdovanjem šumama, koje su mu Zakonom o šumama poverene na upravljanje i korišćenje;
 • privrednu funkciju koja se odnosi na obavezu Preduzeća da ostvari pozitivan finansijski rezultat i svojim poslovanjem obezbedi uslove za ostvarivanje zadatka javne misije.

Misija Preduzeća obuhvata sledeće delatnosti:

 • zaštitu i razvoj šumskih ekosistema;
 • unapređenje opštekorisnih funkcija šuma;
 • upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima;
 • pružanje stručne pomoći za unapređenje stanja šuma sopstvenika;
 • očuvanje i unapređenje faune šumskih ekosistema;
 • zaštitu i uzgoj divljači;
 • održivo korišćenje ribljeg fonda;
 • podizanje novih šuma na državnom zemljištu i pružanje stručne pomoći za pošumljavanje privatnog zemljišta;
 • zaštitu šuma od biljnih bolesti, štetočina, požara i protivpravnog prisvajanja i korišćenja;
 • praćenje globalnog procesa sušenja šuma u okviru postojećih obaveza prema Evropskoj uniji;
 • infrastrukturne radove – izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica u funkciji podizanja novih šuma i njihove zaštite i
 • razvoj i unapređenje ruralnih područja.

Vizija Preduzeća

Javno preduzeće ,,Srbijašume“ se razvija u pravcu profitabilne i respektabilne kompanije za upravljanje resursima šumskih područja, koje svoje poslovanje bazira na principima održivog gazdovanja.

Javno preduzeće ,,Srbijašume“ u svom poslovanju teži ka ispunjavanju svih zahteva koji proističu iz činjenice da su resursi šumskih područja uslovno obnovljiv prirodni resurs i dobro od opšteg društvenog interesa, kojim se mora gazdovati uz uvažavanje principa trajnosti i održivog gazdovanja, uz očuvanje i unapređenje svih opštekorisnih funkcija.