Korporativni profil

Naziv firme:

Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“

Skraćeni naziv firme:

Javno preduzeće „Srbijašume“

Šifra i naziv delatnosti:

02.10 – gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Matični broj:

07754183

PIB:

100002820

JBKJS:

82171

Resorno ministarstvo:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Sedište i adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd

Veb sajt:

www.srbijasume.rs