Представници ЈП „Националне шуме“ из Северне Македоније у посети ЈП „Србијашуме“

Делегација ЈП „Националне шуме“ из Северне Македоније, коју су сачињавали в.д. директора ЈП „Националне шуме“ са сарадницима и представнци Македонског еколошког друштва, у периоду 14.03.-16.03.2023. године, посетили су ЈП „Србијашуме“.

Циљ посете био је размена искустава у области управљања заштићеним подручјима и газдовања шумама у заштићеним подручјима којима управља ЈП „Србијашуме“.

Сектор за шумарство и заштиту животне средине, заједно са ШГ „Ужице“, организовао је радну посету која је укључивала следеће: презентацију управљања ПП „Златибор“; рад ЈП „Србијашуме“ у области планирања газдовања шумама у ЈП „Србијашуме“ и ПП „Златибор“ и обављање стручно саветодавних послова у шумама сопственика (физичка лица) у ЈП „Србијашуме“ и ПП „Златибор“; теренски облилазак локалитета на подручју ПП „Златибор“ и то: Рибничко језеро – представљање рада на уређењу ПП „Златибор“; Торник – пример сарадње ЈП „Скијалишта Србије“ и ЈП „Србијашуме“, односно усклађеност газдовања шумама са развојем ски инфраструктуре; Доброселица – обилазак објекта геонаслеђа – камени мост Прераст и споменика културе – Црква брвнара; Гостиље  – водопад, објекат хидронаслеђа и пример сарадње са Туристичком организацијом; ПП „Шарган – Мокра гора“ – пример заштићеног подручја где је управљач  д.о.о. Мокра Гора а ЈП „Србијашуме“ газдује шумама у оквиру заштићеног подручја  – локалитети Бели Рзав, Извор Беле воде, Јатаре и Мећавник.