Повећано интересовање за бесплатне саднице

ЈП „Србијашуме“ је ове године добило далеко више захтева за бесплатне саднице захваљујући акцији „Засади дрво“ и популаризацији садње и значаја пошумљавања кроз издања Adria Media Group.

Према финалним подацима који су достављени из свих Шумских газдинстава, ове јесени биће подељено 118 254 саднице, и то скоро 80 500 лишћарских садница и близу 38 000 четинара. Овим садницама биће пошумљено укупно 52 хектара земљишта у приватној својини. У прилог томе колико је важно промовисати овакве акције кроз медије говоре и подаци да је у пролеће ове године подељено свега 50 000 садница, а прошле јесени скромних 11 000.

Изузетно нам је драго што је становништво Србије препознало значај шума и пошумљавања, што разумеју да баш све, па и шуме има свој век трајања и да се управо због тога редовно, сваке сезоне морамо сви заједно бавити пошумљавањем, како би се површине под шумом у Србији константно увећавале.