Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Северни Кучај“ Кучево

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Бељаница“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Доњи Пек-Чезава“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Острво“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Железник“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ујевац“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бродица I“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бродица II“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Равна река I“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Равна река II“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мајдан-Кучајна“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Пек-Грабова река“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Здравча“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Горица-Рујак“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Пек-Гложана-Комша“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Тодорова река“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мали Пек“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Острво-Стиг“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мали Камен“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Вукан-Крилаш“ (2015-2024)