Stručna i lovočuvarska služba

Gazdovanje lovištima JP „Srbijašume“ organizuje, sprovodi i kontroliše Sektor za lovstvo, ribarstvo i ostale resurse, Odeljenje za lovstvo, preko šumskih gazdinstava na čijoj teritoriji se nalaze lovišta.

Šumska gazdinstva organizuju, sprovode i odgovorna su za sve poslove koji proističu iz Zakona o divljači i lovstvu i planskih dokumenata.

Za poslove lovstva u Šumskom gazdinstvu odgovoran je direktor Šumskog gazdinstva i rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo.

Stručnu i lovočuvarsku službu čine 130 zaposlenih.

Stručna služba obavlja stručne poslove u gazdovanju lovištem, a čine je lica sa licencom za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem.

Lovočuvarska služba obavlja poslove zaštite i uređivanja lovišta, kao i gajenja i zaštite divljači u lovištu.

Lovočuvar je službeno lice sa odgovarajućom licencom.

O svojim aktivnostima obavezan je da vodi dnevnik rada.

U vršenju svojih poslova, kao službeno lice obavezan je da ima legitimaciju i značku lovočuvara.