Propisi

Pravilnik o načinu organizovanja lova u lovištima kojima gazduje Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“, možete preuzeti ovde.

Pravilnik o postupanju sa ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima u lovištima kojim gazduje Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“, možete preuzeti ovde.

Pravilnik o stručnoj i lovočuvarskoj službi Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“, možete preuzeti ovde.

Pravilnik o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i načinu utvrđivanja štete, možete preuzeti ovde.