Lovišta

Javno preduzeće „Srbijašume“ gazduje sa 44 lovišta ukupne površine 488.020 ha, od čega je 13 ograđenih lovišta i ograđenih delova lovišta površine 4.594 ha.

U lovištima kojima gazduje JP „Srbijašume“ gaji se krupna divljač: jelen evropski, divlja svinja, srna, jelen lopatar, muflon, divokoza, a od sitne divljači: fazan, zec, divlja patka, poljska jarebica, prepelica i dr.

Brojno stanje krupne divljači iznosi 16.072 grla. Godišnji plan odstrela krupne divljači u lovištima JP „Srbijašume“ je oko 2.200 grla, a godišnji plan odstrela sitne divljači je oko 6.000 komada.

U dve fazanerije kapaciteta 25.000 fazana, trenutna proizvodnja je oko 15.000 fazana.

U lovnoj godini koja traje od 01. aprila do 31. marta u lovištima JP „Srbijašume“ prosečno lovi oko 1.500 lovaca, od čega su oko 10% inostrani lovci.

Smeštaj lovaca obezbeđen je u 17 lovačkih kuća, kapaciteta od oko 250 ležajeva, koje se nalaze u okviru lovišta.

Pravo na lov divljači imaju lica sa licencom i lica sa lovnom kartom za tekuću lovnu godinu koja ispunjavaju uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija i kojima je korisnik lovišta izdao dozvolu za lov.

Kontakt telefon: 011/711-50-37, Sektor za lovstvo, ribarstvo i turizam; e-mail: lovstvo@srbijasume.rs

 

LOVIŠTA JP „SRBIJAŠUME“

Lovište „Rit“ nalazi se 15 km severno od Beograda, pored puta ka Zrenjaninu, u blizini naselja Padinska Skela. Od Novog Sada udaljeno je 80 km i 60 km od Zrenjanina. Lovište je otvorenog tipa, prostire se na površini od 8.263 ha od čega fazanerija zahvata površinu od 50 ha.

Pripada tipu ravničarskih lovišta.

Stalno gajene vrste divljači su srna, divlja svinja, zec, fazan, prepelica i divlja patka.

Lov fazana iz veštačke proizvodnje obavlja se na uređenom poligonu.

Lovište „Crni lug“ nalazi se na levoj obali reke Save, 30 km zapadno od Beograda, od aerodroma „Nikola Tesla“ udaljeno je svega 20 km. Ukupna površina lovišta iznosi 973 ha, od čega je 720 ha ograđeno. Pripada ravničarskom tipu lovišta.

U prelepoj hrastovoj šumi gaji se jelen evropski, divlja svinja i srna. U svojoj lovnoj istoriji lovište je ostvarilo vrhunske rezultate u uzgoju trofeja jelena evropskog preko 216 CIC poena, kod divlje svinje 130 CIC poena, a poznato je i po vrhunski organizovanom grupnom lovu divljih svinja pogonom.

Lovište „Lipovačka šuma“ nalazi se na magistralnom putu Beograd – Čačak. Od Beograda je udaljeno 25 km. Leži na nadmorskoj visini od 160 do 290 m i spada u ravničarski tip lovišta. Lovište je otvoreno i prostire se na površini od 1.253 ha.

Stalno gajene vrste divljači su srna, zec i fazan.

Lovište „Trešnja“ nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac. Od Beograda je udaljeno 35 km. Lovište je ograđeno, leži na nadmorskoj visini od 200 do 300 m i zahvata površinu od 117 ha.

Stalno gajene vrste divljači su jelen lopatar i muflon. O bogatstvu lovišta svedoče trofeji jelena lopatara ocenjeni sa 196,21 CIC poena i muflona sa 220,45 CIC poena.

Lovište „Hrastovača“ nalazi se severoistočno od Požarevca, ravničarskog je tipa, ukupne površine 3.114 ha. Od Požarevca je udaljeno 28 km, a od Beograda 100 km.

Gaje se divlja svinja, srna, zec, fazan, divlja guska, divlja patka, prepelica.

Lovište „Majdan – Kučajna“ nalazi se na nadmorskoj visini od 200 do 600 m i zahvata površinu od 2.352 ha. Od Požarevca je udaljeno 64 km, od Beograda 145 km.

Stalno gajene vrste divljači su divlja svinja, srna, zec.

Lovište „Severni Kučaj“ zahvata deo planinskog masiva Severni Kučaj i prostire se na površini od 21.507 ha. Od Požarevca je udaljeno 70 km, od Beograda 154 km. Pripada tipu brdsko-planinskih lovišta.

Gaji se jelen evropski, srna, divlja svinja. Poznato je po lovu vuka.

Lovište „Miroč – Štrbac“ površine 16.135 ha, prostire se na masivu Miroča, na teritoriji opština Kladovo i Donji Milanovac. Udaljeno je od Beograda 200 km, a od magistralnog puta Kladovo – Donji Milanovac 12 km. Pripada tipu brdskih lovišta i nalazi se na nadmorskoj visini od 240 do 557 m.

Stalno gajene vrste divljači su divlja svinja i srneća divljač.

Lovište „Vratna“, površine 1.312 ha, leži na nadmorskoj visini od 158 do 365 m. Nalazi se 260 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. Od Paraćina je udaljeno 210 km, a od Donjeg Milanovca 70 km. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha.

Lovi se jelen lopatar, muflon, srneća divljač i divlja svinja.

Lovište „Deli Jovan“ nalazi se 260 km jugoistočno od Beograda, u blizini toka reke Dunav, između Donjeg Milanovca i Negotina. Od Donjeg Milanovca udaljeno je 70 km. Tipično planinsko lovište površine 13.152 ha prostire se na nadmorskoj visini od 700 do 1.150 m.

Stalno gajene vrste divljači su jelen evropski, srna i divlja svinja.

Lovište „Alija“ nalazi se 260 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. Od Paraćina je udaljeno 185 km, a od Zaječara 70 km. Prostire se na nadmorskoj visini od 118 do 296 m i zahvata površinu od 2.000 ha.

Unutar lovišta nalazi se ograđen deo površine 300 ha u kojem se lovi jelen lopatar i muflon.

U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja.

U ovom lovištu gaje se trofejna grla jelena lopatara preko 190 CIC poena, kao i trofeji muflona preko 208 CIC poena.

Lovište „Zlotske šume – Crni vrh“ zahvata istočni deo masiva Južni Kučaj. Udaljeno je 290 km od Beograda, a od Bora 40 km. Leži na nadmorskoj visini od 400 do 1.175 m i pripada planinskom tipu lovišta. Prostire se na površini od 15.447 ha od čega je 800 ha pod ogradom.

U otvorenom delu lovišta lovi se jelen evropski, srna, divlja svinja i divokoza, a u ograđenom lovištu jelen evropski, divlja svinja i muflon.

U ovom lovištu odstreljena su brojna grla visoke trofejne vrednosti. U samom lovištu nalazi se Lazareva klisura.

Lovište „Južni Kučaj IV“ prostire se na masivu Kučajskih planina, u istočnom delu Srbije, od Beograda je udaljeno 180 km. Lovište pripada tipu brdsko-planinskih lovišta i leži na nadmorskoj visini od 317 do 1.339 m. Ukupna površina lovišta je 26.360 ha.

Stalno gajene vrste divljači su jelen evropski, srna i divlja svinja. Posebno je interesantan lov na vuka.

Lovište „Južni Kučaj – Brezovica“ prostire se na istočnom i jugoistočnom delu Južnog Kučaja na površini od 25.314 ha. Pripada planinskom tipu lovišta. Nalazi se 220 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin-Zaječar. Od Zaječara je udaljeno 80 km, a od Paraćina 60 km.

U ovom lovištu lovi se jelen evropski, srna, divlja svinja i vuk.

Lovište „Bukovik“ nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, sa leve strane autoputa Beograd- Niš, 240 km od Beograda, 50 km od Niša i 30 km od Kruševca. Pripada brdsko-planinskom tipu lovišta, zahvata površinu od 13.788 ha od čega je oko 600 ha pod ogradom.

Gaji se jelen evropski, divlja svinja, srneća divljač i zec. Posebno je interesantan lov na vuka.

Smeštaj je u hotelima u Sokobanji.

Lovište „Suvaja“, površine 4.680 ha, udaljeno je od Beograda 180 km, a od magistralnog puta Paraćin–Zaječar 10 km. Leži na nadmorskoj visini od 400 do 850 m i spada u brdski tip lovišta.

Stalno gajene vrste divljači su jelen evropski, divlja svinja i srna.

Lovište „Rtanj“ nalazi se na magistralnom putu Boljevac-Paraćin. Od Beograda je udaljeno 200 km, a od Paraćina 40 km. Zahvata površinu od 6.368 ha i pripada planinskom tipu lovišta.

Lovi se srna, divlja svinja, lisica i vuk.

Lovište „Obla glava – Ozren – Devica“ prostire se na površini od 12.770 ha i leži na nadmorskoj visini od 240 do 1.200 m. Od Beograda je udaljeno 240 km, Knjaževca 40 km, a od Niša 60 km.

U ovom planinskom lovištu gaji se divlja svinja, srneća divljač, šumska šljuka, vuk.

Lovište „Suvodol“ udaljeno je 275 km od Beograda i 100 km od Niša. Lovište je planinskog tipa. Zahvata površinu od 2.488 ha.

Lovi se srneća divljač, divlja svinja i vuk.

Lovište „Stara Planina I“ nalazi se na krajnjem istoku Srbije, duž državne granice sa Bugarskom. Zahvata površinu od 2.790 ha. Udaljeno je od Beograda 270 km, od Knjaževca 30 km, a od Zaječara 53 km.

Lovi se jelen, srna i divlja svinja.

Lovište „Stara Planina II“ nalazi se na jugoistočnim padinama Stare Planine na nadmorskoj visini od 700 do 2.170 m. Od Niša je udaljeno 100 km, a od Beograda 350 km. Lovište se prostire na površini od 28.054 ha.

Lovi se jelen evropski, divlja svinja, srna, vuk i lisica.

Lovište „Kačer – Zeleničje“ leži na obroncima planine Čemernik, zahvata površinu od 3.420 ha i nalazi se na nadmorskoj visini od 600 do 1.500 m. Od Leskovca je udaljeno 35 km, od Vlasotinca 25 km i 320 km od Beograda.

Stalno gajene vrste divljači su divlja svinja i srna.

Smeštaj je u objektu za smeštaj lovaca u okviru lovišta „Valmište“, kao i u motelu u Predejanu.

Lovište „Valmište“ se prostire na planini Čemernik, na periferiji vlasinske visoravni, nalazi se ograđeno lovište „Valmište“. Prostire se istočno od autoputa Leskovac-Predejane. Od Crne Trave udaljeno je 18 km, od Leskovca 50 km, a od Beograda 330 km. Tipično planinsko lovište leži na nadmorskoj visini od 1.300 do 1.500 m i prostire se na površini od 410 ha.

U lovištu se intenzivno gaji jelen evropski i divlja svinja. Lovcima je na raspolaganju komforan objekat za smeštaj lovaca.

Lovište „Kukavica“ prostire se na nadmorskoj visini od 380 do 1.441 m i zahvata površinu od 16.443 ha. Od Niša je udaljeno 100 km, od Vranja 40 km, a od Beograda 350 km.

Lovi se divlja svinja, srna, zec, lisica i vuk.

Lovište „Sokolovica“, površine 16.087 ha, leži na nadmorskoj visini od 800 do 1.100 m. Udaljeno je 290 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije. U sklopu lovišta je ograđen deo površine 466 ha, gde se gaji jelen evropski i divlja svinja. Osim pomenutih vrsta divljači mogu se loviti predatori i srneća divljač.

Smeštaj je moguć u Prokuplju, Kuršumliji, kao i u Prolom i Lukovskoj Banji.

Lovište „Šumata“ prostire se na jugoistočnim obroncima planine Kopaonik na nadmorskoj visini od 300 do 1.200 m i zahvata površinu od 18.964 ha. Udaljeno je 282 km od Beograda, 73 km od Niša i 87 km od Kruševca.

Lovi se srneća divljač i divlja svinja.

Smeštaj je u hotelima u Prokuplju, Kuršumliji i Prolom Banji.

Lovište „Mojstirsko – Draške planine”, površine 11.694 ha, udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina.

Lovi se srneća divljač, divlja svinja i vuk.

Lovište „Mali Jastrebac“ nalazi se na nadmorskoj visini od 300 do 946 m i zahvata površinu od 8.747 ha. Udaljeno je 200 km od Beograda i 25 km od Niša.

U tipičnom brdsko-planinskom lovištu gaji se divlja svinja, srneća divljač, zec, šumska šljuka.

Lovište „Veliki Jastrebac“ nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac, u dolini Lomničke reke. Od Kruševca je udaljeno 20 km, od Niša 30 km, a od Beograda 210 km. Spada u planinski tip lovišta. Leži na nadmorskoj visini od 200 do 1.510 m i zahvata površinu od 29.731 ha.

Gaji se jelen evropski, divlja svinja, srna, zec. U lovištu, u dolini Lomničke reka formirano je istoimeno uzgajalište jelena evropskog i divlje svinje.

Lovište „Juhor“ je brdsko-planinskog tipa, zahvata površinu od 4.934 ha i nalazi se na nadmorskoj visini od 250 do 773 m.

Od Beograda je udaljeno 130 km.

Stalno gajene vrste divljači su srna i divlja svinja.

Lovište „Goč“ pripada brdsko-planinskom tipu lovišta i leži na nadmorskoj visini od 205 do 1.785 m. Zahvata površinu od 29.298 ha.

Lovi se srna i divlja svinja.

Lovište „Troglav – Čemerno“ nalazi se na nadmorskoj visini od 230 do 1.550 m i zahvata površinu od 11.387 ha. Udaljeno je od Beograda 180 km, a od Kraljeva 15 km.

Lovi se srna i divlja svinja.

Lovište „Golija“ prostire se na masivu planine Golija, južno od Ivanjice. Od Ivanjice je udaljeno 20 km, od Užica 98 km, od Beograda 258 km. Na površini od 32.507 ha gaji se i lovi divlja svinja i srna, a organizuje se i lov na vuka.

Lovište „Biser voda – Divan”, površine 11.080 ha, udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km. Lovi se srneća divljač, divlja svinja i vuk.

Lovište „Zlatar – Jadovnik – Dubočica“ prostire se duž magistralnog puta Nova Varoš – Sjenica. Od Beograda je udaljeno 300 km, od Prijepolja 10 km, a od Nove Varoši oko 10 km. Tipično je planinsko lovište na nadmorskoj visini od 705 do 1.733 m. Spada u otvorena lovišta i zahvata površinu od 25.150 ha.

Stalno gajene vrste divljači su srna, divlja svinja, zec.

Lovište „Šerbetovac – Ožalj – Reštevo“ nalazi se na nadmorskoj visini od 630 do 1.423 m i pripada planinskom tipu lovišta. Zahvata površinu od 6.529 ha. Lovište je udaljeno 350 km od Beograda.

Lovi se srna, divlja svinja, zec i predatori.

Lovište „Crni vrh – Ljeskovac“ tipično planinsko lovište leži na nadmorskoj visini od 540 do 1.150 m i zahvata površinu od 3.760 ha. Od Beograda je udaljeno oko 250 km, a od Priboja samo 10 km.

Lovi se srna, divlja svinja, zec i predatori.

Lovište „Tornik – Čavlovac“, površine 5.301 ha nalazi se na putnom pravcu Beograd – Zlatibor – Podgorica. Od Beograda je udaljeno 230 km, od Užica 30 km.

U brdsko – planinskom lovištu na visini od 620 do 1.496 m lovi se srna, divlja svinja, zec i predatori.

Lovište „Šargan“ nalazi se na nadmorskoj visini od 610 do 1.200 m i pripada planinskom tipu lovišta. Nalazi se na magistralnom putu Beograd – Užice – Višegrad u blizini turistički atraktivne destinacije Šarganska osmica. Udaljeno je 40 km od Užica, 35 km od Bajine Bašte i 240 km od Beograda.

Na površini od 13.784 ha lovi se srna, divlja svinja, zec i vuk.

Lovište „Jelova Gora“, površine 2.158 ha, udaljeno je od Beograda 212 km, a od Užica samo 12 km.

Lovi se srneća divljač, divlja svinja, zec i predatori.

Lovište „Zapadno – Moravsko“ prostire se dolinom reke Zapadne Morave, između planinskih masiva Jelice, Vujna, Bukovika i Ostrice. Od Beograda je udaljeno 150 km. Lovište zahvata površinu od 9.101 ha.

Svoje stanište pronašli su fazan, zec, jarebica, prepelica. Pored pomenutih vrsta love se i divlja patka, divlja guska, grlica, šumska šljuka, golub.

Lovište „Rudnik“ prostire se na površini od 7.959 ha. Od Beograda je udaljeno 100 km, od Kragujevca 40 km, a od Gornjeg Milanovca 15 km.

Pripada tipu planinskih lovišta i leži na nadmorskoj visini od 380 do 1.132 m.

Stalno gajene vrste divljači su srna, divlja svinja i zec.

Lovište „Maljen – Bukovi“, površine 5.991 ha, udaljeno je od Beograda 160 km na putnom pravcu Beograd – Valjevo – Kosjerić.

U ovom brdsko-planinskom lovištu lovi se srna, divlja svinja, zec i predatori.

Lovište „Cer Vidojevica“ nalazi se 130 km od Beograda, na putu Loznica-Šabac. Prostire se na površini od 5.348 ha, od čega 450 ha pod ogradom i pripada tipu brdskih lovišta. Stalno gajene vrste divljači su jelen evropski, divlja svinja i srna.