Ловишта

Јавно предузеће „Србијашуме“ газдује са 44 ловишта укупне површине 488.020 ha, од чега је 13 ограђених ловишта и ограђених делова ловишта површине 4.594 ha.

У ловиштима којима газдује ЈП „Србијашуме“ гаји се крупна дивљач: јелен европски, дивља свиња, срна, јелен лопатар, муфлон, дивокоза, а од ситне дивљачи: фазан, зец, дивља патка, пољска јаребица, препелица и др.

Бројно стање крупне дивљачи износи 16.072 грла. Годишњи план одстрела крупне дивљачи у ловиштима ЈП „Србијашуме“ је око 2.200 грла, а годишњи план одстрела ситне дивљачи је око 6.000 комада.

У две фазанерије капацитета 25.000 фазана, тренутна производња је око 15.000 фазана.

У ловној години која траје од 01. априла до 31. марта у ловиштима ЈП „Србијашуме“ просечно лови око 1.500 ловаца, од чега су око 10% инострани ловци.

Смештај ловаца обезбеђен је у 17 ловачких кућа, капацитета од око 250 лежајева, које се налазе у оквиру ловишта.

Право на лов дивљачи имају лица са лиценцом и лица са ловном картом за текућу ловну годину која испуњавају услове из прописа којима се регулише оружје и муниција и којима је корисник ловишта издао дозволу за лов.

Контакт телефон: 011/711-50-37, Сектор за ловство, рибарство и туризам; e-mail: lovstvo@srbijasume.rs

 

ЛОВИШТА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

Ловиште „Рит“ налази се 15 km северно од Београда, поред пута ка Зрењанину, у близини насеља Падинска Скела. Од Новог Сада удаљено је 80 km и 60 km од Зрењанина. Ловиште је отвореног типа, простире се на површини од 8.263 ha од чега фазанерија захвата површину од 50 ha.

Припада типу равничарских ловишта.

Стално гајене врсте дивљачи су срна, дивља свиња, зец, фазан, препелица и дивља патка.

Лов фазана из вештачке производње обавља се на уређеном полигону.

Ловиште „Црни луг“ налази се на левој обали реке Саве, 30 km западно од Београда, од аеродрома „Никола Тесла“ удаљено је свега 20 km. Укупна површина ловишта износи 973 ha, од чега је 720 ha ограђено. Припада равничарском типу ловишта.

У прелепој храстовој шуми гаји се јелен европски, дивља свиња и срна. У својој ловној историји ловиште је остварило врхунске резултате у узгоју трофеја јелена европског преко 216 CIC поена, код дивље свиње 130 CIC поена, а познато је и по врхунски организованом групном лову дивљих свиња погоном.

Ловиште „Липовачка шума“ налази се на магистралном путу Београд – Чачак. Од Београда је удаљено 25 km. Лежи на надморској висини од 160 до 290 m и спада у равничарски тип ловишта. Ловиште је отворено и простире се на површини од 1.253 ha.

Стално гајене врсте дивљачи су срна, зец и фазан.

Ловиште „Трешња“ налази се на Авали поред старог пута за Крагујевац. Од Београда је удаљено 35 km. Ловиште је ограђено, лежи на надморској висини од 200 до 300 m и захвата површину од 117 ha.

Стално гајене врсте дивљачи су јелен лопатар и муфлон. О богатству ловишта сведоче трофеји јелена лопатара оцењени са 196,21 CIC поена и муфлона са 220,45 CIC поена.

Ловиште „Храстовача“ налази се североисточно од Пожаревца, равничарског је типа, укупне површине 3.114 ha. Од Пожаревца је удаљено 28 km, а од Београда 100 km.

Гаје се дивља свиња, срна, зец, фазан, дивља гуска, дивља патка, препелица.

Ловиште „Мајдан – Кучајна“ налази се на надморској висини од 200 до 600 m и захвата површину од 2.352 ha. Од Пожаревца је удаљено 64 km, од Београда 145 km.

Стално гајене врсте дивљачи су дивља свиња, срна, зец.

Ловиште „Северни Кучај“ захвата део планинског масива Северни Кучај и простире се на површини од 21.507 ha. Од Пожаревца је удаљено 70 km, од Београда 154 km. Припада типу брдско-планинских ловишта.

Гаји се јелен европски, срна, дивља свиња. Познато је по лову вука.

Ловиште „Мироч – Штрбац“ површине 16.135 ha, простире се на масиву Мироча, на територији општина Кладово и Доњи Милановац. Удаљено је од Београда 200 km, а од магистралног пута Кладово – Доњи Милановац 12 km. Припада типу брдских ловишта и налази се на надморској висини од 240 до 557 m.

Стално гајене врсте дивљачи су дивља свиња и срнећа дивљач.

Ловиште „Вратна“, површине 1.312 ha, лежи на надморској висини од 158 до 365 m. Налази се 260 km југоисточно од Београда у близини града Неготина. Од Параћина је удаљено 210 km, а од Доњег Милановца 70 km. У оквиру ловишта налази се ограђени део површине 300 ha.

Лови се јелен лопатар, муфлон, срнећа дивљач и дивља свиња.

Ловиште „Дели Јован“ налази се 260 km југоисточно од Београда, у близини тока реке Дунав, између Доњег Милановца и Неготина. Од Доњег Милановца удаљено је 70 km. Типично планинско ловиште површине 13.152 ha простире се на надморској висини од 700 до 1.150 m.

Стално гајене врсте дивљачи су јелен европски, срна и дивља свиња.

Ловиште „Алија“ налази се 260 km југоисточно од Београда у близини града Неготина. Од Параћина је удаљено 185 km, а од Зајечара 70 km. Простире се на надморској висини од 118 до 296 m и захвата површину од 2.000 ha.

Унутар ловишта налази се ограђен део површине 300 ha у којем се лови јелен лопатар и муфлон.

У осталом делу ловишта лови се срнећа дивљач и дивља свиња.

У овом ловишту гаје се трофејна грла јелена лопатара преко 190 CIC поена, као и трофеји муфлона преко 208 CIC поена.

Ловиште „Злотске шуме – Црни врх“ захвата источни део масива Јужни Кучај. Удаљено je 290 km од Београда, а од Бора 40 km. Лежи на надморској висини од 400 до 1.175 m и припада планинском типу ловишта. Простире се на површини од 15.447 ha од чега је 800 ha под оградом.

У отвореном делу ловишта лови се јелен европски, срна, дивља свиња и дивокоза, а у ограђеном ловишту јелен европски, дивља свиња и муфлон.

У овом ловишту одстрељена су бројна грла високе трофејне вредности. У самом ловишту налази се Лазарева клисура.

Ловиште „Јужни Кучај IV“ простире се на масиву Кучајских планина, у источном делу Србије, од Београда је удаљено 180 km. Ловиште припада типу брдско-планинских ловишта и лежи на надморској висини од 317 до 1.339 m. Укупна површина ловишта је 26.360 ha.

Стално гајене врсте дивљачи су јелен европски, срна и дивља свиња. Посебно је интересантан лов на вука.

Ловиште „Јужни Кучај – Брезовица“ простире се на источном и југоисточном делу Јужног Кучаја на површини од 25.314 ha. Припада планинском типу ловишта. Налази се 220 km југоисточно од Београда на регионалном путу Параћин-Зајечар. Од Зајечара је удаљено 80 km, а од Параћина 60 km.

У овом ловишту лови се јелен европски, срна, дивља свиња и вук.

Ловиште „Буковик“ налази се у југоисточној Србији, са леве стране аутопута Београд- Ниш, 240 km од Београда, 50 km од Ниша и 30 km од Крушевца. Припада брдско-планинском типу ловишта, захвата површину од 13.788 ha од чега је око 600 ha под оградом.

Гаји се јелен европски, дивља свиња, срнећа дивљач и зец. Посебно је интересантан лов на вука.

Смештај је у хотелима у Сокобањи.

Ловиште „Суваја“, површине 4.680 ha, удаљено је од Београда 180 km, а од магистралног пута Параћин–Зајечар 10 km. Лежи на надморској висини од 400 до 850 m и спада у брдски тип ловишта.

Стално гајене врсте дивљачи су јелен европски, дивља свиња и срна.

Ловиште „Ртањ“ налази се на магистралном путу Бољевац-Параћин. Од Београда је удаљено 200 km, а од Параћина 40 km. Захвата површину од 6.368 ha и припада планинском типу ловишта.

Лови се срна, дивља свиња, лисица и вук.

Ловиште „Обла глава – Озрен – Девица“ простире се на површини од 12.770 ha и лежи на надморској висини од 240 до 1.200 m. Од Београда је удаљено 240 km, Књажевца 40 km, а од Ниша 60 km.

У овом планинском ловишту гаји се дивља свиња, срнећа дивљач, шумска шљука, вук.

Ловиште „Суводол“ удаљено је 275 km од Београда и 100 km од Ниша. Ловиште је планинског типа. Захвата површину од 2.488 ha.

Лови се срнећа дивљач, дивља свиња и вук.

Ловиште „Стара Планина I“ налази се на крајњем истоку Србије, дуж државне границе са Бугарском. Захвата површину од 2.790 ha. Удаљено је од Београда 270 km, од Књажевца 30 km, а од Зајечара 53 km.

Лови се јелен, срна и дивља свиња.

Ловиште „Стара Планина II“ налази се на југоисточним падинама Старе Планине на надморској висини од 700 до 2.170 m. Од Ниша је удаљено 100 km, а од Београда 350 km. Ловиште се простире на површини од 28.054 ha.

Лови се јелен европски, дивља свиња, срна, вук и лисица.

Ловиште „Качер – Зеленичје“ лежи на обронцима планине Чемерник, захвата површину од 3.420 ha и налази се на надморској висини од 600 до 1.500 m. Од Лесковца је удаљено 35 km, од Власотинца 25 km и 320 km од Београда.

Стално гајене врсте дивљачи су дивља свиња и срна.

Смештај је у објекту за смештај ловаца у оквиру ловишта „Валмиште“, као и у мотелу у Предејану.

Ловиште „Валмиште“ се простире на планини Чемерник, на периферији власинске висоравни, налази се ограђено ловиште „Валмиште“. Простире се источно од аутопута Лесковац-Предејане. Од Црне Траве удаљено је 18 km, од Лесковца 50 km, а од Београда 330 km. Типично планинско ловиште лежи на надморској висини од 1.300 до 1.500 m и простире се на површини од 410 ha.

У ловишту се интензивно гаји јелен европски и дивља свиња. Ловцима је на располагању комфоран објекат за смештај ловаца.

Ловиште „Кукавица“ простире се на надморској висини од 380 до 1.441 m и захвата површину од 16.443 ha. Од Ниша је удаљено 100 km, од Врања 40 km, а од Београда 350 km.

Лови се дивља свиња, срна, зец, лисица и вук.

Ловиште „Соколовица“, површине 16.087 ha, лежи на надморској висини од 800 до 1.100 m. Удаљено је 290 km од Београда и 15 km од Куршумлије. У склопу ловишта је ограђен део површине 466 ha, где се гаји јелен европски и дивља свиња. Осим поменутих врста дивљачи могу се ловити предатори и срнећа дивљач.

Смештај је могућ у Прокупљу, Куршумлији, као и у Пролом и Луковској Бањи.

Ловиште „Шумата“ простире се на југоисточним обронцима планине Копаоник на надморској висини од 300 до 1.200 m и захвата површину од 18.964 ha. Удаљено је 282 km од Београда, 73 km од Ниша и 87 km од Крушевца.

Лови се срнећа дивљач и дивља свиња.

Смештај је у хотелима у Прокупљу, Куршумлији и Пролом Бањи.

Ловиште „Мојстирско – Драшке планине”, површине 11.694 ha, удаљено од Београда 350 km и 15 km од Тутина.

Лови се срнећа дивљач, дивља свиња и вук.

Ловиште „Мали Јастребац“ налази се на надморској висини од 300 до 946 m и захвата површину од 8.747 ha. Удаљено је 200 km од Београда и 25 km од Ниша.

У типичном брдско-планинском ловишту гаји се дивља свиња, срнећа дивљач, зец, шумска шљука.

Ловиште „Велики Јастребац“ налази се у централном делу планине Велики Јастребац, у долини Ломничке реке. Од Крушевца је удаљено 20 km, од Ниша 30 km, а од Београда 210 km. Спада у планински тип ловишта. Лежи на надморској висини од 200 до 1.510 m и захвата површину од 29.731 ha.

Гаји се јелен европски, дивља свиња, срна, зец. У ловишту, у долини Ломничке река формирано је истоимено узгајалиште јелена европског и дивље свиње.

Ловиште „Јухор“ је брдско-планинског типа, захвата површину од 4.934 ha и налази се на надморској висини од 250 до 773 m.

Од Београда је удаљено 130 km.

Стално гајене врсте дивљачи су срна и дивља свиња.

Ловиште „Гоч“ припада брдско-планинском типу ловишта и лежи на надморској висини од 205 до 1.785 m. Захвата површину од 29.298 ha.

Лови се срна и дивља свиња.

Ловиште „Троглав – Чемерно“ налази се на надморској висини од 230 до 1.550 m и захвата површину од 11.387 ha. Удаљено је од Београда 180 km, а од Краљева 15 km.

Лови се срна и дивља свиња.

Ловиште „Голија“ простире се на масиву планине Голија, јужно од Ивањице. Од Ивањице је удаљено 20 km, од Ужица 98 km, од Београда 258 km. На површини од 32.507 ha гаји се и лови дивља свиња и срна, а организује се и лов на вука.

Ловиште „Бисер вода – Диван”, површине 11.080 ha, удаљено од Београда 300 km а од Рашке 10 km. Лови се срнећа дивљач, дивља свиња и вук.

Ловиште „Златар – Јадовник – Дубочица“ простире се дуж магистралног пута Нова Варош – Сјеница. Од Београда је удаљено 300 km, од Пријепоља 10 km, а од Нове Вароши око 10 km. Типично је планинско ловиште на надморској висини од 705 до 1.733 m. Спада у отворена ловишта и захвата површину од 25.150 ha.

Стално гајене врсте дивљачи су срна, дивља свиња, зец.

Ловиште „Шербетовац – Ожаљ – Рештево“ налази се на надморској висини од 630 до 1.423 m и припада планинском типу ловишта. Захвата површину од 6.529 ha. Ловиште је удаљено 350 km од Београда.

Лови се срна, дивља свиња, зец и предатори.

Ловиште „Црни врх – Љесковац“ типично планинско ловиште лежи на надморској висини од 540 до 1.150 m и захвата површину од 3.760 ha. Од Београда је удаљено око 250 km, а од Прибоја само 10 km.

Лови се срна, дивља свиња, зец и предатори.

Ловиште „Торник – Чавловац“, површине 5.301 ha налази се на путном правцу Београд – Златибор – Подгорица. Од Београда је удаљено 230 km, од Ужица 30 km.

У брдско – планинском ловишту на висини од 620 до 1.496 m лови се срна, дивља свиња, зец и предатори.

Ловиште „Шарган“ налази се на надморској висини од 610 до 1.200 m и припада планинском типу ловишта. Налази се на магистралном путу Београд – Ужице – Вишеград у близини туристички атрактивне дестинације Шарганска осмица. Удаљено је 40 km од Ужица, 35 km од Бајине Баште и 240 km од Београда.

На површини од 13.784 ha лови се срна, дивља свиња, зец и вук.

Ловиште „Јелова Гора“, површине 2.158 ha, удаљено је од Београда 212 km, а од Ужица само 12 km.

Лови се срнећа дивљач, дивља свиња, зец и предатори.

Ловиште „Западно – Моравско“ простире се долином реке Западне Мораве, између планинских масива Јелице, Вујна, Буковика и Острице. Од Београда је удаљено 150 km. Ловиште захвата површину од 9.101 ha.

Своје станиште пронашли су фазан, зец, јаребица, препелица. Поред поменутих врста лове се и дивља патка, дивља гуска, грлица, шумска шљука, голуб.

Ловиште „Рудник“ простире се на површини од 7.959 ha. Од Београда је удаљено 100 km, од Крагујевца 40 km, а од Горњег Милановца 15 km.

Припада типу планинских ловишта и лежи на надморској висини од 380 до 1.132 m.

Стално гајене врсте дивљачи су срна, дивља свиња и зец.

Ловиште „Маљен – Букови“, површине 5.991 ha, удаљено је од Београда 160 km на путном правцу Београд – Ваљево – Косјерић.

У овом брдско-планинском ловишту лови се срна, дивља свиња, зец и предатори.

Ловиште „Цер Видојевица“ налази се 130 km од Београда, на путу Лозница-Шабац. Простире се на површини од 5.348 ha, од чега 450 ha под оградом и припада типу брдских ловишта. Стално гајене врсте дивљачи су јелен европски, дивља свиња и срна.